Dokuzgen Bilişim

dokzugen-png-01

Tüm ekosistem paydaşlarımızın ilgili üniversitemiz imkanlarından daha fazla faydalanmasını sağlamak için haberdar olmasını sağlamak ve aynı hedef kitlenin online kamu hizmetlerine (e-devlet, e-belediye vb) erişimini kolaylaştırarak bilgi toplumuna dönüşme sürecine destek vermektir.

Üniversitemiz imkanlarından akademik ve idari personelimizin, ögrencilerin ve ekosistem paydaşlarımızın ilgili üniversitemiz imkanlarından daha fazla haberdar olmasını sağlamak ve faydalanmasını arttırmak için dijital duyuru sistemini geliştirmek ve oyunla öğrenmek ve e-katılımı arttırmak için DOKUZGEN BİLİŞİM PLATFORMU’nu oluşturmaktır.

Ekosistem paydaşlarımızın, üniversitemiz alanlarında online kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için Dokuzgen Bilişim Platformunun e-devlet sistemlerine entegre edilmesini sağlamak.

Dokuzgen Bilisim Platformunun projesinin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde genç ögrencilerimize inovatif ilham sağlamak ve genç istihdamı yaratmak.

Üniversitemizin farklı disiplinlerdeki akademik bölümleri ile ilgili idari birim personellerinin dahil olabilecegi disiplinlerarası proje kültürünü geliştirmek ve yeni bir yazılım ve bilişim platformu geliştirmek.

Dokuzgen Bilişim Platformu’nda kullanılmak üzere Yüksek Başarımlı Hesaplama Sunucu (HPC-High Performance Computing) ile oyun ile öğrenim (gamification) ve ulaşım bilgilendirme mödüllerinin etkin hizmet vermesini sağlamak.

Üniversitemizin farklı disiplinlerdeki akademik bölümleri ile ilgili idari birim personellerinin dahil olabileceği disiplinlerarası proje kültürünü geliştirmek ve yeni bir yazılım ve bilişim platformu geliştirmek.

Dokuzgen Bilişim Platformu’nun kullanım sistemi olan Kiosk’ ların özgün ve dikkat çekmesi için düzenlenecek olan tasarım yarışmasına öğrencilerin dahil olmasını sağlamak ve kullanıcı dostu kiosklar oluşturmak.

Dokuzgen Bilişim Platformunda kullanılacak oyun ile öğrenim, yüksek başarımlı hesaplama gibi yenilikçi yöntemler ile ekosistem paydaşları ve DEÜ arasında diyaloğu arttırarak e-katılım konusunun İzmir’de yaygınlaşmasına katkı sağlaması.

Dokuzgen Bilişim Platformu’nun İzmir ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanarak İzmir’in Türkiye ve Dünya’ya açılan kapılarından olan DEÜ ekosistem paydaşlarının güncellenen İzmir Ulaşım imkanlarından optimum derecede faydalanmasını sağlamak.

Dokuz Eylül Üniversitesi toplamda 12 yerleşkede (merkezde ve çevre ilçelerde) eğitim ve araştırma faaliyeti yürüten, ayrıca teknoloji geliştirme bölgeleri ile İzmir’i başta sağlık olmak üzere ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir yüksek öğrenim kurumudur. Tüm bu ekosistem İzmir’in coğrafi olarak kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna yaygın durumdadır. DEÜ ekosistem paydaşlarının DEÜ dünyası içinde gerçekleşen ve bölegsel, ulusal ve uluslararası plaformalara yönelik etkinliklerin, hizmetlerin ile ilgili bilgilerin doğru ve güncel olarak hızla ulaştırılması gerekmektedir. Böylelikle tüm paydaşların ilgili etkinlik ve hizmetlerden haberdar olunmasının sağlanmış olunması gerekmektedir.

Oldukça yüksek bir sayıyı bulan DEÜ ekosistem paydaşlarının ayrıca online kamu hizmetlerinden de (e-belediye, e-sağlık, e-devlet vb) yararlanılmasının sağlanması gerekliliği tek bir sistem üzerinden yönetilebilecektir. Her bilişim platformunun kendi sistemini yaygınlaştırması da ayrı bir teknolojik ve bilgi kirliliği yaratabileceğinden yeni bir yazılımla DEÜ yerleşkelerinde yerleştirilecek kiosk ve ekranlarla bilgi ve teknoloji kirliliği yaratmadan bilgilendirmeler yapılabilir ve bilgi toplumuna dönüşümde katkı sağlanabilir.

Basın Haberleri

 9_eylul_izmir_20150101_11  ticaret_20150101_2
 posta_izmir_ege_20150101_8  haberturk_egeli_20150101_4