Duyuru ve Bilgilendirme Altyapısı Kurulumu

Bilgilendirme Ekranları ve Kiosklar: Üniversite yönetimi, önemli ve gerekli gördüğü konularda, tüm personelimize, öğrencilerimize ve misafirlerimize, önemli gördüğü duyuruları, haberleri, mesajları, resim ve video yayınlarını duyuru ekranlarını kullanarak yayınlayabilecektir.

Üniversitemiz, İzmir’in değişik ilçelerinde 19 değişik yerleşkede bulunan 73.000 öğrenci ve 7.000 personeli ile tam bir kent üniversitesidir. Bu sistem sayesinde, günlük duyurular çok hızlı bir şekilde duyurulacağı gibi, kâğıt, basılı malzeme ve iş gücü tasarrufu sağlanabilecektir.

Üniversitemiz ve bağlı birimleri ile ilgili önemli duyuruları, bilgileri, ödülleri, yenilikleri, reklamlarımızı basında çıkan haberlerimizi, açılışlarımızı ekranlarda gösterebilecektir. Duyuru ekranları bölümlere, bölgelere veya binalara göre gruplara ayrılabilecek ve her bir ekranda farklı yayın içeriği yapılabilecektir.

Teknolojinin ilerlediği ve birçok sektörün de tercih ettiği bu ve benzeri sistemler kullanarak, hızlı ve etkin farkındalık yaratılabilecektir. Kalabalık yerlerde, kişilere ulaşımın hızlı, etkin ve görsel olarak, daha fazla kişiye ulaşım sağlanacaktır. Sonuç olarak, açık kaynak kod kullanarak geliştirilecek yeni özellikler de sistemde sağlanacaktır.