Genel Platform Tasarımı ve Uygulanması

Diğer iş paketlerinde gerçekleştirilecek yazılımlarının bir araya getirilerek ortak bir arayüz oluşturulması amaçlanmaktadır.Ayrıca bu arayüzdeki yazılımın güvenlik açısından test edilmesi ve sistemin işler hale getirilmesi için belli testlerin yapılması planlanmaktadır.

      Dokunmatik Ekranların Üzerine oturtulacağı standların tasarımı ile ilgili yapılacak yarışmanın düzenlenecek, kazanan tasarımlar standların üzerine uygulanacaktır. Tasarım yarışması Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü tarafından organize edilecek ve bu yarışma kapsamında üretilen yaratıcı heykeller ve tasarımlar kiosklara entegre edilecektir.

      Bilişim teknolojisi bilginin dogru ve hızlı bir şekilde aktarılmasının yanında bu bilgiyi aktaran medyanın etkinliğini arttırma şekilleri de önem kazanmaktadır. Bilişim cihazlarının, işlevlerini destekleyen ve kullanım etkinliğini arttıracak tasarımların geliştirilmesi önemli bir konudur. Üniversitemiz için hazırlamakta olduğumuz “Dokuzgen bilişim platformu: Şehrim Kampüsüm projesi kapsamında kurulumu yapılacak kiosk cihazlarının dış tasarımının yapılması projesi bu anlamda sadece teknik bir konu değil aynı zamanda kamusal alan heykeltıraşlığını kapsayan bir çalışmadır. Bu çerçevede D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin de katılımıyla yarışma düzenlenmesi planlanmaktadır. Çalışma doğrultusunda ortaya çıkan ürün ve fikirleri değerlendirerek projenin daha nitelikli olması sağlanacaktır. Tasarım ve ardından uygulama aşamaları projenin kamusal yararlarının yanında sanat eğitimi açısından da önemli yan kazanımlar sağlayacağı düşünülmektedir.