Oyun Tasarımı

  Son yıllarda “Oyunlaştırma” adı verilen bir uygulama, başta eğitim olmak üzere gelişmeye yönelik süreçlere adapte edilmeye başlanmıştır. Oyunlaştırma’dan kastedilen aşağıda özetlenmiş özelliklere uygun olarak bir gelişme (eğitim) sürecinin yeniden tasarlanmasıdır;

  Gerçek Zamanlı Geri Bildirim: Oyunların temelinde, yapılan tüm hamlelerin (başarılı veya başarısız) gerçek zamanlı olarak avantajının veya dezavantajının yaşanması yatar. Buna bağlı olarak, "oyuncunun" başarılı olmak veya başarısını arttırmak amacıyla yeni stratejiler geliştirebilme şansı bulunmaktadır.

  Şeffaf Gelişme Süreci: Tüm oyunların süreçleri şeffaftır. Yaşanacak süreç bellidir ve eğer "oyuncu", "dogru" hamleyi yapabilecek gücü (zihin becerisi, stratejik beceri, bedensel yetenek, vb.) gösterebilirse ulasacağı başarının karşılığını veya başarısız olduğunda karşılaşacaklarını (en azından) temel çerçevede bilmektedir.

  Tanımlı Hedefler: Oyunlar kısa ve uzun vadeli hedeflerden oluşur. Tüm "oyuncular", belirli süreçleri yerine getirebilecek hamleleri yapabildikleri takdirde ulaşacakları hedefleri (Hedefin ulaşılma sürecinden, içeriğine, hedefe ulaşıldığının anlaşılma yöntemine kadar birçok özelliği ile) genellikle sürecin başında (bazı durumlarda sürecin ilerleyen adımlarında) bilirler.

  Belirli Gelişme Armaları: Oyunlarda özellikle kısa vadeli hedeflere ulaşılması durumunda diger "oyuncuların" görebileceği çeşitli armaların kazanılması mümkündür. Özellikle insanın benzerlerinden üstünlüğünü gösterebilmesini sağlayan bu “arma” tanımlama yöntemi ile tüm oyunlarda aslında "oyuncular" birbirlerinden üstünlüklerini dışarıdan gösterebilecekleri armalar için yeteneklerini göstermekte ve yükseltmektedirler.

  Seviye Atlama Fırsatları: Oyunların önemli özelliklerinden birisi, "oyuncuların" kısa vadeli hedeflere varmasını takiben becerilerini daha yükseğe taşıyabilecekleri yeni zorluklarla karşılaşmalarıdır. Bu nedenle, tüm oyunlarda farklı zorluklara sahip ve her seferinde “oyun”cunun yeteneğini bir kademe yükseltmesini zorunlu kılan seviyeler bulunur.

  Uzmanlaşma: Oyunlar belirli yeteneklerde uzmanlaşma gerektirir. Oyunun hazırlandığı yetenek özelinde ve oyunun içeriğine uygun şekilde "oyuncunun" uzmanlaşması, yeteneğini ve oyun bilgisini arttırması beklenir. Bu şekilde “başarılı” oyuncu oluşur.

  Rekabet: Oyunların bir diğer özelliği de rekabet duygusunu tetiklemesidir. Sonuç olarak her oyun içinde "oyuncu" bilgisayar tarafından yönetilen oyunculara veya kendisi gibi oyunu oynayan diğer gerçek kişilere karşı kazanma çabasındadır. Bu durumda "oyuncunun" kazanmanın yanında başka bir "oyuncuyu" yenmesi durumunu oluşturur.

  Takımdaşlık: Oyunlar aynı zamanda bir gruba aidiyet yaratmakta faydalıdır. En basit şekilde, oyunu oynayanlar ve oynamayanlar olarak ikiye ayrılan bir toplumda bir gruba ait olma durumu yaşanır. Ayrıca oyun dahilinde birlikte oynayabilmenin sağlandığı durumlarda çeşitli özelliklerine (birbirini tanımaktan, aynı ilde yaşamaya, aynı ülkenin vatandaşı olmaya kadar farklı özellikler…) göre birlikte hareket edebilme durumu, "oyuncunun" bir gruba ait olma, bir grubu yönlendirebilme, bir grup olarak başka bir gruba karşı üstün gelme gibi heyecanlarını da tetikleyecektir. Özetlenmiş tanımlara göre yeniden tasarlanan oyunlaştırılmış sürecin kullanımı, eğitim sürecini çeşitli nedenlerle daha vazgeçilmez ve daha etkin kılacak, başarı ihtimalini arttıracaktır.