Ulaşım Sisteminin Tasarımı

Dünyanın en önemli problemlerinden biri olan trafik probleminin çözümünde son yıllarda popüler bir kavram olan “Akıllı Şehir” kavramıyla bütünleşen Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanılmaktadır. Projede yer alan ulaşım sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin alt konularından biri olan ve toplu ulaşıma olan bilincin artırılmasında anahtar rol oynayan İleri Yolcu Bilgi Sistemleri’nin bir örneği olarak tasarlanacaktır.

Projede üniversite personeli, öğrenciler ve misafirler, kioskların bulunduğu yerden şehrin herhangi bir noktasına toplu ulaşım araçları ile rota planlaması yapılabilecektir. Projede yer alan sistemin dünyadaki benzerlerinden farklı olarak çok-kriterli (en az sürede, en az aktarmayla, en konforlu şekilde vs.) rota önerilerini sunabilmek amacıyla durak, durak-hat ve hat-hat komşulukları kullanılacaktır. Bu yeniliğe ek olarak İzmir toplu ulaşımına ait hareket verilerinden elde edilmiş biniş-iniş yoğunluklarına göre de göz önüne alınarak kullanıcıların daha az yoğun olan rotalara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Ulaşım sisteminde bir noktadan bir diğerine çok kriterli rota önerilerini sunabilmek amacıyla öncelikle şehir içi ulaşım ağı modellenecek, ardından bu model üzerinde çok-kriterli optimizasyon problemine çözüm aranacaktır. Akıllı kart verileri üzerinde yapılacak veri madenciliği teknikleri ile de yolcu hareket desenleri belirlenerek optimizasyon probleminin çözümünde hızlandırıcı bir yaklaşım olarak kullanılacaktır. Oluşturulan bu sistem sayesinde şehrin önemli yerlerine toplu ulaşım araçlarını kullanarak gidebilmek için gerekli rota ve alternatif rotalarda belirlenen kriterler altında sunulacaktır. Veri hacminin oldukça fazla olduğu bu sistemde, veri analizinin gerçekleşmesi ve sistemin hızlı bir şekilde kullanıcıya cevaplar sunması açısından Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing – HPC) kullanılacaktır. HPC ile böyle bir problemin çözülmesi Dokuz Eylül Üniversitesi açısından bilimsel ve teknolojik bir yenilik olup projenin çıktılarının sadece kullanıcılara değil bilim ve teknoloji ile uğraşan kişilere de katkı sağlayacağı öngörülmektedir.